Elävä sivusto elävälle yhteisölle

Stayfocused.fi -sivusto yhdistää dynaamisesti responsiivisuuden ja kohderyhmälle varta vasten räätälöidyn sisällön. Kaikki käyttäjää aktivoiva sisältö on heti saatavilla etusivulla. ED -energia-juoman hengen mukaisesti sivu haastaa käyttäjää keskittymään eri sisältökohtien sisäistämiseen, mutta samalla tarjoaa selkeän ja nopesti reagoivan käytettävyyden eri elementtien selailussa. Sisältö houkuttelee käyttäjää tutustumaan eri sisältökohtiin yksitellen, jotka käyttäjä tunnistaa helposti uudestaan myöhemmin sivulle palatessaan. Suurin osa sisällöstä on käyttäjien itsensä valitsemien teemojen mukaan rakennettu. Sivuston kautta on pystytty vahvistamaan tuotteen suhdetta yhteisöön ja pystytty luomaan erinomainen alusta dialogille tuotteen ja loppukäyttäjän välille.

Tutustu sivustoon stayfocused.fi

Käyttäjät mukaan suunnitteluun

Sivuston suunnittelussa haluttiin ottaa huomioon ED -juomien kohderyhmät ja antaa heille mahdollisuus vaikuttaa sivuston sisältöön. Jo aktiivinen keskustelu ED:in Facebook -ryhmässä tuotiin myös sivustolle äänestyksen muodossa ja käyttäjien mieltymyksistä kerättiin tietoa kolmen kuukauden ajan. Tuloksien perusteella luotiin sisältökokonaisuus joka tarjoaa tietoa ja vinkkejä, erilaista viihdyttävää sisältöä selailtavaksi sekä aktivoivaa kivaa pelien ja kilpailujen muodossa, kuten ED-pullojen tuunausta oman maun mukaan. Stayfocused.fi sivusto on kokenut huiman muutoksen kävijämäärissä (yli 20-kertaistunut) sekä sivuston vierailuajoissa (tuplaantunut).

Kaikki sisältö samalla tarjottimella

Stayfocused.fi noudattaa rakennetta joka mahdollistaa responsiivisuuden sekä sisällön uudelleen järjestäytymisen  käyttäjän valintojen perusteella. Sisältöelementit voivat olla eri kokoisia ja muotoisia sekä voivat tarvittaessa laajentua paljastaen enemmän sisältö kyseisen teeman alueella. Riippumatta koosta tai muodosta sivusto järjestää elementit tasaisesti sivuston taustalle suunniteltuun matriisiin ottaen huomioon selaimen ikkunan koon. Näinollen kaikki sisältö on aina käyttäjälle saatavilla samassa näkymässä ja tarjoaa sisältömaiseman josta käyttäjä voi mielensä mukaan keskittyä mihin tahansa sisältökohtaan tilanteesta riippumatta. Sisältöelementit sallivat eri tekniikoita: html-5, flash ja video. Elementeille voi myös nimetä omat URL:it.

Hartwall - ED

ED energiajuomat piristävät sekä henkisesti että fyysisesti. Ne antavat voimia ja pitävät pirteänä ja skarppina.

Hartwall on juoma-alan innovatiivinen suunnannäyttäjä ja vahva bränditalo.

Activeark

Activeark vastaa digitaalisen maailman haasteisiin yhdistäen designin, teknologian ja strategisen osaamisen.

Olemme 80 ammattilaista suunnittelemassa luovia liiketoiminnan ratkaisuja Helsingissä, Lontoossa ja Mumbaissa.